Woda – ostatnia spośród przemian

Słowa Heraklita z Efezu o tym, że wszystko płynie odnosiły się do nieustających zmian zachodzących w przyrodzie. Pogląd filozofa popierali także starożytni Chińczycy, tworząc teorię o pięciu następujących po sobie żywiołach, których zamknięty cykl odnaleźć można we wszystkich zjawiskach występujących we Wszechświecie

Po Drzewie, Ogniu, Ziemi i Metalu zawsze przychodzi czas na przemianę Wody, która jednak wcale nie kończy biegu wydarzeń, ponieważ to właśnie ona „karmi i odżywia” Drzewo, by cały proces mógł toczyć się w nieskończoność.

Cykl zmian zaobserwować możemy w różnych zjawiskach. Najbardziej widoczny jest on w porach roku. Tutaj pierwiastek Wody odnajdziemy w skutej lodem zimie. W życiu człowieka element Wody ujawnia się w ostatniej jego fazie, a więc starości i w końcu także śmierci, kiedy to jednostka ludzka poszczycić się może zdobytą podczas poprzednich lat głębią doświadczeń i mądrością.

U organizmów żywych ostatnia spośród przemian odgrywa ogromną rolę w usprawnianiu pracy nerek oraz pęcherza moczowego.

Gotowanie zgodnie z zasadami kuchni pięciu przemian opiera się na komponowaniu potraw z uwzględnieniem pierwiastków Drzewa, Ognia, Ziemi, Metalu i Wody oraz dodawaniu składników do nich przypisanych właśnie w takiej kolejności. By dany posiłek został przygotowany w elemencie Wody, preparacje zakończyć musimy na dodaniu składnika odpowiadającego temu właśnie żywiołowi. Dania bazujące na Wodzie usprawniają pracę organów odpowiadających za sprawne wydalanie płynów z ciała. Energia zawarta w takich potrawach kieruje się w głąb organizmu, wzmacniając kości i przeciwdziałając zastojowi.

Produkty spożywcze przypisane do ostatniej spośród przemian charakteryzują się słonym smakiem. Do grupy tej należą między innymi oliwki, sery pleśniowe, ryby oraz po prostu sól. Ocenę, których składników powinniśmy używać w poszczególnych momentach preparowania jedzenia ułatwią nam tabele klasyfikujące produkty spożywcze. Odnaleźć je możemy w większości publikacji poświęconych gotowaniu według pięciu przemian..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *